Aktuality

# Hľadá sa výtvarné riešenie protokolárneho miesta

18. januára 2022

Bratislava sa konečne dočká protokolárneho miesta na počesť padlých vojakov. Staré Mesto vyhlásilo súťaž výtvarných návrhov Hrobu neznámeho vojaka, návrhy výtvarného riešenia je možné doručiť do 21. marca 2022.

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto vyhlásila verejnú anonymnú výtvarnú súťaž návrhov na protokolárne miesto Hrob neznámeho vojaka. Do súťaže sa môže zapojiť fyzická alebo právnická osoba, jednotlivec alebo kolektív autorov. Hrob neznámeho vojaka by mal vzniknúť na Rázusovom nábreží, medzi parčíkom a ikonickou budovou Propelleru.

„Každá európska metropola má miesto na počesť padlým vojakom bojujúcim za slobodu svojho národa. Bratislava takúto poctu účastníkom našich vojensko-historických udalostí doposiaľ nezložila, je na čase, aby sa to konečne zmenilo,“ hovorí o súťaži starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová a dodáva: „Rázusovo nábrežie je miestom so špecifickým genius loci tvorené promenádou, bezprostrednou blízkosťou Dunaja, funkcionalistickou stavbou Propelleru, priľahlým parčíkom a neďalekou sochou T. G. Masaryka. Na výtvarné návrhy som veľmi zvedavá, verím, že bude z čoho vyberať.“

V spolupráci s odborníkmi na súčasné umenie sa bude hľadať výtvarné riešenie nadčasového charakteru, s vysokou estetickou hodnotou, ktoré bude dôstojným pietnym spomienkovým miestom určeným na uctenie hrdinských obetí padlých vojakov.

Cieľom súťaže je nájsť kvalitné riešenie na vysokej výtvarnej úrovni, komunikujúce súčasným výtvarným jazykom a prinášajúce inovatívne ideové riešenie. Rovnako dôležitý bude aj citlivý prístup zohľadňujúci špecifickosť určeného verejného priestoru.

Spomedzi doručených výtvarných návrhov bude víťazný vyberať porota pod vedením poprednej teoretičky umenia Ľuby Belohradskej. Členmi poroty sú Zuzana Aufrichtová, Miloslav Čaplovič, Vladimír Beskid, Zora Rusinová, Roman Hlobeň, Dagmar Füle, Miroslav Vrábel; náhradnými členmi poroty sú Pavol Weiss, Michal Stolárik, Peter Michalovič. Odbornou garantkou súťaže je Lucia Gregorová, vedúca kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia Slovenskej národnej galérie.

Návrhy umeleckého diela je potrebné doručiť najneskôr 21. marca 2022 v dopoludňajších hodinách.

Plánovaná hodnota víťazného návrhu umeleckého diela je 300 000 eur bez DPH, pričom sa predpokladá, že víťaz bude aj zhotoviteľom diela. Na ceny a odmeny pre účastníkov súťaže je vyhradených 31 000 eur.

Kompletné súťažné podmienky vrátane súťažných pomôcok je možné získať v profile na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie, na stránke Starého Mesta a v systéme ERANET.

Titulná fotografia: Rázusovo nábrežie, šípkou je vyznačené miesto budúceho protokolárneho miesta. FOTO SN – Barbora Jančárová


# Ako nám môžete poukázať 2%

3. januára 2022

Rozhodnite o svojich dvoch perecentách!

Ste právnická osoba

Vyplníte daňové priznanie v príslušnom riadku uveďte naše údaje:

Názov: Fond architekta Weinwurma n.f.
Právna forma: Neinvestičný fond
IČO: 52623378
Ulica: Vajanského nábrežie 90/3
Mesto: Bratislava – mestská časť Staré Mesto
PSČ: 81421
Bankový účet: SK8709000000005163012199, Slovenská sporiteľňa, a.s.

Poznámka:

  • Ak ste v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31.3.2022) NEDAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane
  • Ak ste v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31.3.2022) DAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)

Ste fyzická osoba, ktorá si robí sama daňové priznanie

Vyplníte daňové priznanie v príslušnom riadku uveďte naše údaje:

Názov: Fond architekta Weinwurma n.f.
Právna forma: Neinvestičný fond
IČO: 52623378
Ulica: Vajanského nábrežie 90/3
Mesto: Bratislava – mestská časť Staré Mesto
PSČ: 81421
Bankový účet: SK8709000000005163012199, Slovenská sporiteľňa, a.s.

Poznámka:

  • Môžete poukázať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  • Môžete poukázať  3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali. Potvrdenie je povinná príloha daňového priznania.

Ste zamestnanec, ktorému robí daňové priznanie zamestnávateľ:

  1. Do 15.02.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
  2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  1. Do vzoru Vyhlásenie vyplňte nasledovné údaje

Názov: Fond architekta Weinwurma n.f.
Právna forma: Neinvestičný fond
IČO: 52623378
Ulica: Vajanského nábrežie 90/3
Mesto: Bratislava – mestská časť Staré Mesto
PSČ: 81421
Bankový účet: SK8709000000005163012199, Slovenská sporiteľňa, a.s.

  1. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, možno podať do 30.4.2022  na daňový úrad. Adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost alebo nám to prineste a my zabezpečíme podania na správny daňovú úrad.

# Staré Mesto chce pomôcť obyvateľom s riešením právnych problémov. Spúšťa bezplatnú právnu poradňu

5. apríla 2021
Staré Mesto spúšťa bezplatnú právnu poradňu pre obyvateľov mestskej časti. Pro bono poradňa je realizovaná v rámci verejnoprospešných aktivít staromestského nefinančného Fondu architekta Weinwurma.

„Poradňu spustíme 16. júna 2021, následne bude bezplatné právne poradenstvo realizované vždy prvú stredu v mesiaci v priestoroch miestneho úrad na Vajanského nábreží,“ uviedla starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová. Podľa Aufrichtovej obyvatelia často nemajú možnosť alebo nevedia, kde hľadať pomoc a radu pri právnom probléme. „Sme mestskou časťou s vysokým podielom obyvateľov v seniorskom veku. Poradňa by mohla pomôcť práve im, no samozrejme, jej služby môže využiť každý obyvateľ Starého Mesta, je otvorená pre všetkých,“ povedala starostka.

Poradňa bude obyvateľom k dispozícii vždy prvú stredu v mesiaci tri hodiny denne od 13.00 do 16.00 h. Môžu sa prísť poradiť v majetkovo-právnych záležitostiach, v otázkach právnych vzťahov medzi vlastníkom bytu a správcom bytových domov, resp. spoločenstva vlastníkov.

„Poradenstvo bude poskytované v rozsahu poskytnutia právnej rady ústne alebo písomne na maximálne 1,5 normostrany,“ upresnila Barbora Balunová z advokátskej kancelárie Lysina-Roško & Partners, s r. o. Ako doplnila, poradenstvo sa netýka vypracovania dokumentov, podaní ani zmlúv.

Staré Mesto plánuje prizvať k spolupráci v bezplatnej právnej poradni aj ďalšie advokátske kancelárie.