Aktuality

# Staré Mesto chce pomôcť obyvateľom s riešením právnych problémov. Spúšťa bezplatnú právnu poradňu

Staré Mesto spúšťa bezplatnú právnu poradňu pre obyvateľov mestskej časti. Pro bono poradňa je realizovaná v rámci verejnoprospešných aktivít staromestského nefinančného Fondu architekta Weinwurma.

„Poradňu spustíme 16. júna, následne bude bezplatné právne poradenstvo realizované vždy prvú stredu v mesiaci v priestoroch miestneho úrad na Vajanského nábreží,“ uviedla starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová. Podľa Aufrichtovej obyvatelia často nemajú možnosť alebo nevedia, kde hľadať pomoc a radu pri právnom probléme. „Sme mestskou časťou s vysokým podielom obyvateľov v seniorskom veku. Poradňa by mohla pomôcť práve im, no samozrejme, jej služby môže využiť každý obyvateľ Starého Mesta, je otvorená pre všetkých,“ povedala starostka.

Poradňa bude obyvateľom k dispozícii vždy prvú stredu v mesiaci tri hodiny denne od 13.00 do 16.00 h. Môžu sa prísť poradiť v majetkovo-právnych záležitostiach, v otázkach právnych vzťahov medzi vlastníkom bytu a správcom bytových domov, resp. spoločenstva vlastníkov.

„Poradenstvo bude poskytované v rozsahu poskytnutia právnej rady ústne alebo písomne na maximálne 1,5 normostrany,“ upresnila Barbora Balunová z advokátskej kancelárie Lysina-Roško & Partners, s r. o. Ako doplnila, poradenstvo sa netýka vypracovania dokumentov, podaní ani zmlúv.

Staré Mesto plánuje prizvať k spolupráci v bezplatnej právnej poradni aj ďalšie advokátske kancelárie.


# Ako nám môžete poukázať 2%

Rozhodnite o svojich dvoch perecentách!

Ste právnická osoba

Vyplníte daňové priznanie v príslušnom riadku uveďte naše údaje:

Názov: Fond architekta Weinwurma n.f.
Právna forma: Neinvestičný fond
IČO: 52623378
Ulica: Vajanského nábrežie 90/3
Mesto: Bratislava – mestská časť Staré Mesto
PSČ: 81421
Bankový účet: SK8709000000005163012199, Slovenská sporiteľňa, a.s.

Poznámka:

  • Ak ste v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.3.2021) NEDAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane
  • Ak ste v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.3.2021) DAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)

Ste fyzická osoba, ktorá si robí sama daňové priznanie

Vyplníte daňové priznanie v príslušnom riadku uveďte naše údaje:

Názov: Fond architekta Weinwurma n.f.
Právna forma: Neinvestičný fond
IČO: 52623378
Ulica: Vajanského nábrežie 90/3
Mesto: Bratislava – mestská časť Staré Mesto
PSČ: 81421
Bankový účet: SK8709000000005163012199, Slovenská sporiteľňa, a.s.

Poznámka:

  • Môžete poukázať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  • Môžete poukázať  3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali. Potvrdenie je povinná príloha daňového priznania.

Ste zamestnanec, ktorému robí daňové priznanie zamestnávateľ:

  1. Do 15.02.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
  2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  1. Do vzoru Vyhlásenie vyplňte nasledovné údaje

Názov: Fond architekta Weinwurma n.f.
Právna forma: Neinvestičný fond
IČO: 52623378
Ulica: Vajanského nábrežie 90/3
Mesto: Bratislava – mestská časť Staré Mesto
PSČ: 81421
Bankový účet: SK8709000000005163012199, Slovenská sporiteľňa, a.s.

  1. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, možno podať do 30.4.2021  na daňový úrad. Adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost alebo nám to prineste a my zabezpečíme podania na správny daňovú úrad.